Vara Parishes

Map of parishes in Vara municipality

  • Source: SCB & Lantmäteriet. Map from 1992.

Parishes

Edsvära
Eling
Fyrunga
Hällum
Jung
Kvänum
Larv
Laske-Vedum
Levene
Long
Längjum
Naum
Norra Vånga
Ryda
Skarstad
Slädene
Sparlösa
Södra Kedum
Södra Lundby
Tråvad
Vara
Västerbitterna
Önum
Östrabitterna
Öttum