Adventure Skaraborg - Gallery 2019

Pictures from the trip Adventure Skaraborg 2019.

 • Portfolio name

  Meeting family in Karlstad

 • Portfolio name

  Family pictures

 • Portfolio name

  Bye

 • Portfolio name

  Göta Kanal in Sjötorp

 • Portfolio name

  Varola churchyard

 • Portfolio name

  Klämmesbo, Fröjered, Tidaholm

 • Portfolio name

  Sign for a soldier cottage

 • Portfolio name

  Here it is

 • Portfolio name

  The house our great grandfather emigrated from

 • Portfolio name

  Around the table

 • Portfolio name

  Showing pictures of family to a relative

 • Portfolio name

  Photo showing

 • Portfolio name

  Skövde trainstation

 • Portfolio name

  The 2019 Tour group